Vår berättelse

BORGGÅRDENS TRÄDGÅRD


.  

Vår gård ligger i Vännäsby 3 mil utanför Umeå,där Umeälven och Vindelälven går ihop. Den ligger i zon 5-6 ofta väldigt kallt på vintern. Vi har bott här och brukat jorden sedan -81 .Det är gammal älvsbotten finns inte en sten men grundvattnet ligger högt. Jorden är näringsrik och har en bra struktur tack vare 35 årig täckodling,

den håller fukten även när det inte regnat på länge 

                                                                            .